Sullivan's Steak House
Naperville, IL

7.6.08
Ellen, Dorothy, Ed, Bob, Rita